មិនធម្មតាទេ! សក់មាន​​វេទមន្ត អាចបញ្ជាបាន (មានវីដេអូ)

ប្រទេសចិន៖ ក្មេងស្រីជនជាតិម្នាកអាចបញ្ជាសក់របស់គាតិឲ្យធ្វើចលនា និងចេញជារូបរាងផ្កា ឬអ្វីផ្សេងទៀត។

សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

Hits: 99

Leave a Reply