អាណិតណាស់សត្វក៏ចង់រស់ដែរ !! ជីវិតសត្វព្រៃនៅស្រុកខ្មែរត្រូវគេបរបាញ់សំលាប់ជីវិតដាក់លក់ដោយសេរីជិតផុតពូជហើយសត្វព្រៃស្រុកខ្មែរយើង

Posted on

អាណិតណាស់សត្វក៏ចង់រស់ដែរ !! ជីវិតសត្វព្រៃនៅស្រុកខ្មែរត្រូវគេបរបាញ់សំលាប់ជីវិតដាក់លក់ដោយសេរីជិតផុតពូជហើយសត្វព្រៃស្រុកខ្មែរយើង

រូបភាពដែលបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកបានបង្ហាញពីការដាក់លក់សត្វព្រៃនៅខ្មែរយើងដោយសេរីនិងការសំលាប់ជីវិតសត្វព្រៃដែលស្ទើរផុតពូជទៅហើយមើលទៅពិតជាគួរអោយសង្វេកណាស់ទស្បីជាសត្វក៏គេមានជីវិតមានអារម្មណ៏ចង់រស់នៅលើផែនដីដែរមិនគួរដោយសារតែផលប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួនសំរាប់ជីវិតគេយ៉ាងនេះសោះ។

បើបងប្អូនមួយចំនួយអាណិតជីវិតសត្វសូមបញ្ជប់រាល់ការសំលាប់សត្វព្រៃដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មសូមរួមគ្នាអភិរក្សសត្វព្រៃដើម្បីអោយកូនចៅជំនានក្រោយបានស្គាល់ផង។

    

Hits: 59

Leave a Reply