កុំរៀបការព្រោះតែ១០ចំណុចខាងក្រោមនេះ/ Do not marry because of the following 10 things

Posted on

កុំរៀបការព្រោះតែ១០ចំណុចនេះ
Do not marry because of the following 10 things

ការរៀបការគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់ប្រាណប្រាថ្នាចង់បានមិនថាប្រុសឬស្រី ប៉ុន្តែសូមកុំរៀបការដោយសារតែ ១០ ចំណុចខាងក្រោម៖
Marriage is one thing that people are desirous of, whether they are male or female, but do not get married because of the following 10 points:

១.កុំរៀបការ ព្រោះតែចំណង់តណ្ហារបស់អ្នក💏
Do not get married because of your lusts

២.កុំរៀបការ ព្រោះតែអ្នកដល់វ័យត្រូវរៀបការ👫
Do not get married because you are getting married

៣.កុំរៀបការ ព្រោះតែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឯកា🙇‍♀️
Do not get married because you feel lonely

៤.កុំរៀបការ ព្រោះតែអ្នកត្រូវការមនុស្ស ដែលជួយផ្គត់ផ្គង់ការចំនាយរបស់អ្នក🤑
Do not get married because you need people to help pay for your expenses

៥.កុំរៀបការ ព្រោះតែអ្នកមានផ្ទៃពោះ ដោយធ្វេសប្រហែស🤰🏻
Do not get married because you are pregnant by negligence

៦.កុំរៀបការ ព្រោះតែរងសម្ពាធពីគ្រួសារ🤦🏻‍♀️🤦🏼‍♂️
Do not get married because of family pressure

៧.កុំរៀបការ ព្រោះតែអ្នកចូលចិត្ត និងឃើញរ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនក្រមុំស្អាត👰🏻👸🏻
Do not get married because you like and see the bride’s wedding dress clean

៨.កុំរៀបការ ព្រោះមិត្តភក្ដិរបស់អ្នករៀបការ ចោលអស់🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♂️
Do not get married because your friends get married

៩.កុំរៀបការ ព្រោះតែអ្នកខ្លាចបាត់បង់នរណាម្នាក់🤷🏼‍♀️🤷🏻‍♂️
Do not get married because you are afraid of losing someone

១០.កុំរៀបការ ព្រោះតែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនចាស់🧔🏻🧑🏻
Do not get married because you feel old

តែគួររៀបការ 💞💝នៅពេលដែលអ្នកមានស្នេហា ពិតប្រាកដ 💍រៀបការនៅពេលដែលអ្នកស្រលាញ់គេ ហើយគេក៏ស្រលាញ់អ្នក​ដូចគ្នា​ ទុក្ខចិត្តគ្នា ស្មោះត្រង់​និងរៀបការជាមួយ មនុស្សដែលតែងតែធ្វើឲអ្នកញញឹមគ្រប់ពេល…ទើបមាន​សុភមង្គល​រហូត👰🏻🤵

Hits: 24

Leave a Reply