កាដូសម្រាប់ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ១៤ កុម្ភៈ ២០១៨

កាដូសម្រាប់ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ១៤ កុម្ភៈ ២០១៨។

ជិតដល់ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ហើយ តើលោកអ្នកមានកាដូអ្វីសម្រាប់ជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។ ជាការពិតការទិញកាដូជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ អ្នកអាចទិញជូនអ្នកមានគុណរបស់អ្នក កូនៗរបស់អ្នក ប្រពន្ធឬប្តី ឬក៌សង្សាររបស់អ្នកជាដើម។

ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះកាដូដែលអ្នកគួរតែទិញជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក៖

  1. បាច់ផ្កាកុលាបពណ៌ក្រហម៖ ការជូនបាច់ផ្កាកុលាបមានន័យថា គឺអ្នកមានចិត្តបរិសុទ្ធ ផ្តល់ការស្រឡាញ់និងការគោរពទៅកាន់មនុស្សស្រឡាញ់របស់អ្នក ហើយក៍ចង់អោយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមានភាពជឿជាក់ និងផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់មកកាន់ខ្លួនវិញ។

2. គ្រឿងសម្អាង៖ ព្រោះអ្នកចង់អោយគេមានភាពស្រស់ស្អាតជារៀងរហូត។

3. គ្រឿងអលង្ការ៖ សម្រាប់បន្ថែមអោយសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាត

4. ទូរស័ព្ទ៖ ធ្វើអោយអ្នកងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងគ្នា

5. សម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំកាយ៖ សម្រាប់អោយអ្នកមានភាពជឿជាក់និងកក់ក្តៅ

7. សម្រាប់ក្មេងៗ៖

8. សម្រាប់មេផ្ទះ៖

Hits: 59

Leave a Reply