មហាឪសថ ព្យាបាលរោគស្ត្រី១០យ៉ាងគឺ……………….

មហាឪសថ ព្យាបាលរោគស្ត្រី១០យ៉ាងគឺ
មហាឪសថ ព្យាបាលរោគស្ត្រី១០យ៉ាង

មានឪសថ ជាច្រើនដែលដាក’លក’នៅលើទៅផ្សារដើម្បីព្យាបាលជំងឺស្រ្តី​។

 មហាឪសថ ព្យាបាលរោគស្ត្រី១០យ៉ាងគឺ
១. គិសដៃស្បូន

២. រលាកដៃស្បូន

៣. រលាកទ្វាមាស

៤. ធ្លាក់ស

៥. រដូវមិនទៀង

៦. រដូវមកចុក

៧. ទាស់ស្គមរីងរៃ

៨. ឈាមក្តៅ

៩. ខ្សោយអូវ៉ុលមេជីវិតញី (មិនអាចមានកូន)

១០. ខ្សោយក្រលៀន! 

*******ឪសថមានដូចជា:*******

១. ដើមបញ្ញើក្អែកជាប់ដើមស្វាយ

ដើមបញ្ញើក្អែកជាប់ដើមស្វាយ
ដើមបញ្ញើក្អែកជាប់ដើមស្វាយ  

២. សំបកដើមពុទ្រាទទឹងថ្ងៃ

សំបកដើមពុទ្រាទទឹងថ្ងៃ
សំបកដើមពុទ្រាទទឹងថ្ងៃ

៣. និង ផ្កាត្នោតឈ្មោលជ្រុះ

ផ្កាត្នោតឈ្មោលជ្រុះ
ផ្កាត្នោតឈ្មោលជ្រុះ

***** វិធីប្រើ និងព្យាបាល ******

ដោយ យកដើមបញ្ញើក្អែក១ដើម (កាច់យកពីមែកស្វាយទាំងអស់) ហាលឲ្យរៀងស្ងួតបន្តិច
រួចយក សំបកពុទ្រា៧បន្ទះវែងៗ និងផ្កាត្នោត៧ផ្កា
បន្ទាប់មកចិញ្ច្រាំលាយចូលគ្នា ហើយដាំ យកមកហូបអោយបាន ៣ឆ្នាំង ដំបូង រួចដាំទឹក៣ យកទឹក១ ក្រោយមកដូរថ្នាំថ្មីដាំហូបធម្មតា ៣ឆ្នាំងដូរថ្នាំម្តង ។

*****តំណម*****

– សាច់ក្រក

សាច់ក្រក
សាច់ក្រក

– ប្រហិត

ប្រហិត
ប្រហិត

– ប្រហុកផ្អកផ្ទាល់

ប្រហុកផ្អកផ្ទាល់
ប្រហុកផ្អកផ្ទាល់

– ទាកាប៉ា

ទាកាប៉ា
ទាកាប៉ា

– គ្រឿងសមុទ្រ

គ្រឿងសមុទ្រ
គ្រឿងសមុទ្រ

** ក្នុងកំឡុងពេលហូបថ្នាំ និងក្រោយឈប់ហូបមួយសប្តាហ៍ ហាមលើកអីរំលងឆ្នាំងឪសថ ហូបដោយការជឿគោរព រិតតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

👉បញ្ជា់ក អាចហូបពិសារបានមនុស្សគ្រប់វ័យ ស្ត្រី មានផ្ទៃពោះក៏អាចហូបបាន (ស្រី្តមានផ្ទៃពោះបើហូប តមរួមភេទ)

👉សូមជួយចែករំលែកគ្នាផង ដោយមេត្តាចិត្តដ៏ក្រៃលែង។

ប្រភព:​ FB, មហា មង្គល

Hits: 169

Leave a Reply