២១ ភស្តុតាងដែលអ្នករចនាខ្លះគួរតែសម្រាកខ្លះទៅ

២១ ភស្តុតាងដែលអ្នករចនាខ្លះគួរតែសម្រាកខ្លះទៅ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកមិនដែលខ្មាស់អៀនចំពោះគំនិតឆ្កួតៗ និងការអនុវត្តរបស់ពួកគេទេ។ អ្នករចនាបង្កើតគំនិតថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងបានរកឃើញគំនិតច្នៃប្រឌិតបំផុតសម្រាប់អ្នក។ សូមក្រឡេកមើលហើយនិងដឹងថាអ្នកមិនមែននៅម្នាក់ឯងទេ។ ១ នេះគឺជាកាបូបសម្រាប់អ្នកគង្វាល ពិតប្រាកដ។ ២ ក្រដាសបង្គន់នេះអាចត្រូវបានពិពណ៌នាដោយពាក្យតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺ “ប្រណីត” ។ ៣​ នៅពេលដែលអ្នកធុញទ្រាននៃការស្លៀកពាកខ្លីៗ ប៉ុន្តែអ្នកក្តៅខ្លាំងពេលស្លៀកពាកខោខៅប៊យ ៤ ពួកយើងច្រឡំ … ៥ អ្នករចនាម៉ូដនេះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយថ្ម។ … អានបន្ថែម២១ ភស្តុតាងដែលអ្នករចនាខ្លះគួរតែសម្រាកខ្លះទៅ