មិនធម្មតាទេ! សក់មាន​​វេទមន្ត អាចបញ្ជាបាន (មានវីដេអូ)

ប្រទេសចិន៖ ក្មេងស្រីជនជាតិម្នាកអាចបញ្ជាសក់របស់គាតិឲ្យធ្វើចលនា និងចេញជារូបរាងផ្កា ឬអ្វីផ្សេងទៀត។ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖ ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក Hits: 73